Programy kształcenia i plany studiów

Uwaga: aby uzyskać przyjazne nazwy poniższych plików przy zapisywaniu na dysk komputera, należy od razu skorzystać z opcji zapisz jako... (prawy klawisz myszki), zamiast otwierać plik bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Fizyka - studia stacjonarne

Astronomia - studia stacjonarne

Biofizyka - studia stacjonarne

Astrofizyka i kosmologia - studia stacjonarne

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia - studia stacjonarne

Studia Matematyczno-Przyrodnicze - studia stacjonarne

Informatyka - studia stacjonarne - dla studentów rozpoczynających studia przed październikiem 2016

Informatyka - studia stacjonarne - dla studentów rozpoczynających studia w październiku 2016 i później

Informatyka - studia niestacjonarne

Praktyki studenckie

Informacja o obowiązkowych praktykach dla studentów studiów pierwszego stopnia dla wszystkich kierunków jest dostępna tutaj.

Sekcje nauczycielskie