Formularz zgłaszania i usuwania tematów prac magisterskich

Poniższy formularz jest przeznaczony dla Pracowników i służy do zgłaszania i usuwania tematów prac magisterskich. Dane z formularza są sprawdzane przez administratora witryny.

Według obowiązującego Regulaminu studiów "Pracę magisterską student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej może upoważnić do prowadzenia takiej pracy nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionego na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy."

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

Proszę wybrać kierunki, do których kierowany jest temat pracy magisterskiej:

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.