27 września - Barbara Kalinowska

W dniu 27 września 2017 roku o godz. 12.00 w sali A-1-13 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani magister Barbary KALINOWSKIEJ.           

Tytuł rozprawy: The mechanism of protein folding – in silico model

Promotor: prof. dr hab. Irena Roterman – Konieczna  
Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Brocławik - Instytuf Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN, dr hab. Cezary Czaplewski - Uniwersytet Gdański

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Published Date: 15.09.2017
Published by: Karolina Mazur