6 listopada - Mariusz Tarnopolski

W dniu 6 listopada 2017 roku o godz. 10.15 w sali A-0-15 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana magistra Mariusza Tarnopolskiego.              

Tytuł rozprawy: Chaotic rotational dynamics of Hyperion  

Promotor: dr hab. Zdzisław Golda
Recenzenci: dr hab. Maria Przybylska, prof. UJ - Uniwersytet Zielonogórski, dr hab. Marek Wolf, prof. UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Published Date: 17.10.2017
Published by: Karolina Mazur