Dzień Otwarty poświęcony Marianowi Smoluchowskiemu

W czwartek, 7 września br. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się Dzień Otwarty poświęcony Marianowi Smoluchowskiemu. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach obchodów Roku Mariana Smoluchowskiego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, a skierowane było do licealistów oraz uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej.

Wykłady przedstawiające Mariana Smoluchowskiego jako człowieka, uczonego i alpinistę przeprowadzone zostały przez prof. dr. hab. Franciszka Ziejkę (UJ), prof. dr. hab. Bogdana Cichockiego (UW) oraz inż. Janusza Machulika (PTT).

Dr hab. Paweł Góra oraz dr Marek Gołąb przeprowadzili demonstracje zjawisk fizycznych, w których wyjaśnienie zaangażowany był Profesor Smoluchowski. Entuzjastycznie zostały przyjęte przez publiczność również pokazy przygotowane przez Wydział Chemii UJ.

W czasie Dnia Otwartego odbyła się również uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu na dzieło artystyczne „Ziarnista struktura materii – od Demokryta do Smoluchowskiego”, a uczestnicy wydarzenia mieli możliwość obejrzenia wystawy nagrodzonych prac.

Więcej zdjęć >>

Data publikacji: 08.09.2017
Osoba publikująca: Anna Gawlik