Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

 • Nagroda Rektora indywidualna III st.; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr Dagmara Sokołowska;2017
 • Nagroda Rektora indywidualna III st.; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. Jan Stanek;2017
 • Nagroda Rektora indywidualna II st.; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. Jacek Dziarmaga;2017
 • Nagroda Rektora indywidualna II st.; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr hab. Stanisław Baran;2017
 • Nagroda Rektora indywidualna II st. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr hab. Paweł Korecki;2017
 • Nagroda Rektora indywidualna II st.; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. Michał Praszałowicz;2017
 • Nagroda Rektora indywidualna I st.; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz;2017
 • Nagroda Rektora zespołowa III st.; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr hab. Leszek Hadasz, mgr Maria Pawłowska, dr Witold Zawadzki;2017
 • Nagroda Rektora zespołowa III st.; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr Jan Argasiński, dr Jakub Gizbert-Studnicki, mgr inż. Adam Marian Górski, dr Katarzyna Grzesiak-Kopeć, dr Anna Majcher, mgr Agnieszka Maria Mars, dr Jakub Mielczarek, dr Marcin Misiaszek, prof. dr hab. Maciej Ogorzałek, dr Piotr Oramus, dr Przemysław Witaszczyk;2017
 • Nagroda Rektora zespołowa II st.; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr hab. Jakub Prauzner-Bechcicki, dr hab. Bartosz Such, prof. dr hab. Marek Szymoński;2017
 • Nagroda Rektora zespołowa II st.; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr Krzysztof Głód, dr hab. Zdzisław Golda, dr Dorota Kozieł-Wierzbowska, dr hab. Agnieszka Pollo, dr Szymon Sikora;2017
 • Nagroda Rektora zespołowa I st.; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr Kamil Awsiuk, prof. dr hab. Andrzej Budkowski, dr Joanna Raczkowska, dr hab. Michał Rams, dr hab. Jakub Rysz;2017
 • Pro Arte Docendi; Rektor UJ; dr hab. Lech Sokołowski;2017
 • Nagroda Narodowego Centrum Nauki; Narodowe Centrum Nauki; dr hab. Adam Rycerz;2017
 • Nagroda im. Mariana Mięsowicza; Polska Akademia Umiejętności; prof. dr hab. Krzysztof Sacha;2017
 • Nagroda Rektora indywidualna I stopnia; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. Paweł Moskal;2016
 • Nagroda Rektora indywidualna I stopnia; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. Zbigniew Majka;2016
 • Nagroda Rektora indywidualna II stopnia; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr hab. Piotr Cyganik;2016
 • Nagroda Rektora indywidualna II stopnia; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr hab. Roman Pędrys;2016
 • Nagroda Rektora indywidualna III stopnia; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr hab. Ewa Stępień;2016
 • Nagroda Rektora zespołowa I stopnia; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek, dr hab. Leszek Hadasz, prof. dr hab. Bogusław Kamys, prof. dr hab. Jarosław Koperski, dr Patryk Mach, prof. dr hab. Józef Mościcki, prof. dr hab. Andrzej Warczak, prof. dr hab. Jerzy Zachorowski;2016
 • Nagroda Rektora zespołowa II stopnia; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr hab. Marek Jamrozy, prof. dr hab. Michał Ostrowski, dr hab. Łukasz Stawarz, dr hab. Sebastian Szybka, prof. dr hab. Marek Szydłowski;2016
 • Nagroda Rektora zespołowa II stopnia; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr Szymon Godlewski, dr Marek Kolmer, prof. dr hab. Edward Malec, dr Michał Piróg;2016
 • Nagroda Rektora zespołowa III stopnia; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. Piotr Białas, mgr Iwona Grabska-Gradzińska, dr Wojciech Palacz, dr Anna Sochocka, dr hab. Barbara Strug, dr hab. Grażyna Ślusarczyk, dr hab. Paweł Węgrzyn;2016
 • Nagroda Rektora zespołowa III stopnia; Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr Katarzyna Grzesiak-Kopeć, prof. dr hab. Maciej Ogorzałek, dr Piotr Oramus;2016
 • Nagroda Rektora zespołowa III stopnia; Uniwersytet Jagielloński; dr Jan Argasiński, dr Wiesław Chmielnicki, dr Katarzyna Grzesiak-Kopeć, dr Andrzej Łachwa, dr Piotr Oramus, dr Wojciech Palacz;2015
 • Nagroda Rektora zespołowa II stopnia; Uniwersytet Jagielloński; dr Bogdan Bogacz, dr hab. Krzysztof Chyży, dr Dorota Kozieł-Wierzbowska, prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr, dr hab. Lech Sokołowski, prof. dr hab. Marek Urbanik, dr hab. Wacław Waniak;2015
 • Nagroda Rektora zespołowa I stopnia; Uniwersytet Jagielloński; dr Kamil Awsiuk; prof. dr hab. Andrzej Budkowski, dr Marcin Misiaszek, dr hab. Michał Rams, dr hab. Zbigniew Tomkowicz, prof. dr hab. Marcin Wójcik, dr hab. Grzegorz Zuzel;2015
 • Nagroda Rektora indywidualna III stopnia; Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Andrzej Odrzywołek;2015
 • Nagroda Rektora indywidualna I stopnia; Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Krzysztof Sacha;2015
 • Nagroda Rektora indywidualna I stopnia; Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Andrzej Oleś;2015
 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dr hab. Bogdan Damski;2013
 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dr hab. Bogdan Damski;2013
 • Nagroda Rektora indywidualna III stopnia; Uniwersytet Jagielloński; dr Patryk Mach;2013
 • Nagroda Rektora indywidualna III st.; Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Zbigniew Postawa;2013
 • Nagroda Rektora indywidualna III stopnia; Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Jerzy Smyrski;2013
 • Nagroda Rektora indywidualna III st.; Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Szymon Pustelny;2014
 • Nagroda Rektora indywidualna III stopnia; Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Stanisław Baran;2014
 • Nagroda Rektora indywidualna III stopnia; Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Paweł Korecki;2014
 • Nagroda Rektora indywidualna III stopnia; Uniwersytet Jagielloński; dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek;2014
 • Nagroda Rektora indywidualna II stopnia; Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Kazimierz Łątka;2013
 • Nagroda Rektora indywidualna II stopnia; Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Roman Pędrys;2013
 • Nagroda Rektora indywidualna II stopnia; Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Andrzej Wereszczyński;2014
 • Nagroda Rektora indywidualna II stopnia; Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Andrzej Sitarz;2014
 • Nagroda Rektora indywidualna I stopnia; Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Grzegorz Zuzel;2013
 • Nagroda Rektora indywidualna I stopnia; Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Karol Życzkowski;2013
 • Nagroda Rektora indywidualna I stopnia; Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Jakub Zakrzewski;2014
 • Nagroda Rektora indywidualna I stopnia; Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Krzysztof Królas;2014
 • Nagroda Rektora zespołowa III stopnia; Uniwersytet Jagielloński; dr Jan Argasiński, dr hab. Krzysztof Chyży, mgr Iwona Grabska-Gradzińska, dr Katarzyna Grzesiak-Kopeć, dr Piotr Oramus, prof. dr hab. Michał Ostrowski, dr Wojciech Palacz, mgr Bartosz Porębski, dr Anna Sochocka, dr Grzegorz Surówka, dr hab. Grażyna Ślusarczyk, prof. dr hab. Marek Urbanik;2013
 • Nagroda Rektora zespołowa III stopnia; Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Piotr Białas, dr hab. Paweł Węgrzyn, dr Przemysław Witaszczyk;2014
 • Nagroda Rektora zespołowa III stopnia; Uniwersytet Jagielloński; dr Katarzyna Grzesiak-Kopeć, prof. dr hab. Maciej Ogorzałek, dr Anna Paszyńska, dr hab. Grażyna Ślusarczyk;2014
 • Nagroda Rektora zespołowa II stopnia; Uniwersytet Jagielloński; dr Leszek Bogacz, dr Dorota Kozieł-Wierzbowska, dr hab. Barbara Strug, prof. dr hab. Marek Szydłowski;2013
 • Nagroda Rektora zespołowa II stopnia; Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Marek Jamrozy, dr hab. Agnieszka Pollo, dr hab. Grażyna Siemieniec-Oziębło, dr hab. Sebastian Szybka;2014
 • Nagroda Rektora zespołowa I stopnia; Uniwersytet Jagielloński; dr Eryk Czerwiński, prof. dr hab. Paweł Moskal, dr Michał Silarski, dr Marcin Zieliński;2014
 • Nagroda Rektora zespołowa I stopnia; Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Andrzej Budkowski, dr Szymon Godlewski, dr hab. Jakub Prauzner-Bechcicki, dr hab. Michał Rams, dr hab. Jakub Rysz, dr hab. Bartosz Such, dr hab. Zbigniew Tomkowicz, dr Joanna Zemła;2013
 • Pro Arte Docendi; Rektor UJ; dr hab. Paweł Góra;2014
 • Pro Arte Docendi; Rektor UJ; prof. dr hab. Andrzej Magiera;2011
 • Medal Plus Ratio Quam Vis; Rektor UJ; prof. dr hab. Andrzej Białas;2011
 • Pro Arte Docendi; Rektor UJ; prof. dr hab. Karol Musioł;2012
 • Medal Plus Ratio Quam Vis; Rektor UJ; prof. dr hab. Andrzej Białas;2011
 • Medal Plus Ratio Quam Vis; Rektor UJ; prof. dr hab. Karol Musioł;2012
 • Medal Plus Ratio Quam Vis; Rektor UJ; prof. dr hab. Kazimierz Bodek;2015
 • Nagroda im. Hugona Kołłątaja; Rektor UJ; dr Zofia Gołąb-Meyer;2006
 • Nagroda im. Hugona Kołłątaja; Rektor UJ; dr Marek Gołąb;2008
 • Nagroda im. Hugona Kołłątaja; Rektor UJ; dr Dagmara Sokołowska;2009
 • Nagroda im. Hugona Kołłątaja; Rektor UJ; prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr;2014
 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dr hab. Bogdan Damski;2013
 • Prezesa Rady Ministrów; Prezes Rady Ministrów; prof. dr hab. Piotr Bizoń;2015
 • Złoty medal za matrycowy emisyjny tomograf pozytonowy; 58. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik, BRUSSELS INNOVA 2009; prof. dr hab. Paweł Moskal;2009
 • Brązowy medal za globalny system do badania monitorowania i prognozowania aktywności burzowej; 40. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „INVENTIONS GENEVA” 2010; prof. dr hab. Michał Ostrowski;2010
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze za matrycowy emisyjny tomograf pozytonowy; XVII Giełda Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach, Warszawa; prof. dr hab. Paweł Moskal;2010
 • List gratulacyjny do wynalazku - globalny system do badania monitorowania i prognozowania aktywności burzowej; XVIII Giełda Polskich Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach 2011, Warszawa; prof. dr hab. Michał Ostrowski;2011
 • Nagroda Indywidualna II stopnia; Rektor UJ; dr hab. Stanisław Baran; 2012
 • Nagroda Zespołowa II stopnia; Rektor UJ; dr hab. Hubert Harańczyk; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia doktorantów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Alicja Wierzcholska; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia doktorantów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dr Łukasz Skowronek; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia doktorantów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Jeremi Ochab; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia doktorantów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Magdalena Skurzok; 2012
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (na rok akademicki 2012/2013); Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Agnieszka Kuźmicz; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia doktorantów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Maciej Dendzik; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Jacek Szczerbiński; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Wojciech Ganczarek; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Adam Wyrzykowski; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Tomasz Salwa; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Katarzyna Fornal; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Daniel Dziob; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Dominik Wrana; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Artur Święch; 2012
 • START - Stypendia dla młodych uczonych; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; dr Marcin Zieliński; 2012
 • Stypendium HOMING PLUS; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; dr Eryk Czerwiński; 2012
 • "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"; Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; Aleksandra Wolak; 2012
 • Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dr Adam Wojciechowski; 2012
 • I nagroda w konkursie im. J. Groszkowskiego na najlepszą pracę doktorską z dziedziny techniki próżniowej; Polskie Towarzystwo Próżniowe; dr Szymon Godlewski; 2012
 • Stypendium z Funduszu im. Florentyny Kogutowskiej dla doktorantów UJ; Rektor UJ; dr Michał Silarski; 2012
 • Nagroda Profesora Henryka Niewodniczańskiego; Dyrektor Instytutu Fizyki UJ; dr Eryk Czerwiński; 2012
 • Laur Jagielloński w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych; Rektor UJ; prof. dr hab. Romuald Janik; 2012
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe; Rektor UJ; dr Marek Jamrozy; 2012
 • Nagroda indywidualna I stopnia za aktywność naukową; Rektor UJ; prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs; 2012
 • Nagroda indywidualna; Rektor UJ; prof. Stanisław Urban; 2011
 • Nagroda Zespołowa II stopnia; Rektor UJ; dr hab. Stanisław Baran, dr Bogusław Penc, prof. dr hab. Andrzej Szytuła; 2011
 • Indywidualna nagroda Rektora UJ za działalność naukową; Rektor UJ; prof. dr hab. Jacek Dziarmaga; 2011
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Daniel Dziob; 2011
 • Stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dr Jakub Prauzner-Bechcicki; 2011
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Maria Żurek; 2011
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Dominik Wrana; 2011
 • Stypendium „START" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; dr Szymon Godlewski; 2011
 • List Gratulacyjny dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za projekt pod nazwą: Globalny system monitorowania aktywności burzowej w czasie rzeczywistym; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Jerzy Kubisz, dr Andrzej Kułak, Stanisław Micek, Adam Michalec, dr Zenon Nieckarz, prof. dr hab. Michał Ostrowski, Stanisław Zięba; 2011
 • Mobilność plus; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dr Szymon Pustelny; 2011
 • Stypendium wyjazdowe; Fundacja Kościuszkowska; dr Szymon Pustelny; 2011
 • "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"; Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; dr Jan Kaczmarczyk; 2011
 • Nagroda indywidualna I stopnia za aktywność naukową; Rektor UJ; dr hab. Wojciech Słomiński; 2011
 • Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za serię artykułów dotyczących adsorpcji i samoorganizacji molekuł organicznych; Rektor UJ; dr Szymon Godlewski; 2011
 • Nagroda zespołowa I stopnia rektora UJ; Rektor UJ; dr hab. Piotr Cyganik; 2011
 • Nagroda Indywidualna Rektora UJ za osiągnięcia naukowe w 2011 roku; Rektor UJ; dr Grzegorz Zuzel; 2011
 • Nagroda Rektora indywidualna I st za osiągnięcia naukowe; Rektor UJ; prof. dr hab. Lech Longa; 2010
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. Kazimierz Łątka; 2010
 • Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora UJ za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej; Rektor UJ; prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski; 2010
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Maria Żurek; 2010
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Maciej Dendzik; 2010
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Katarzyna Fornal; 2010
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Dominik Wrana; 2010
 • Stypendium „START" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; dr Szymon Godlewski; 2010
 • Nagroda Ministra Nauki dla naukowców i nauczycieli akademickich w 2010 roku - Nagroda indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia naukowe - za cykl prac ujętych w monografii Nanoscale Processes on Insulating Surfaces; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. Marek Szymoński; 2010
 • Nagroda zespołowa; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. Jacek Golak, dr Roman Skibiński, prof. dr hab. Henryk Witała; 2010
 • Laureat Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w IV edycji programu MPD; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; prof. dr hab. Paweł Moskal; 2010
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt Matrycowy Emisyjny Tomograf Pozytonowy; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. Paweł Moskal; 2010
 • "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"; Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; dr Szymon Godlewski; 2010
 • "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"; Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; Jarosław Zdebik; 2010
 • "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"; Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; dr Michał Silarski; 2010
 • "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"; Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; dr Jan Kaczmarczyk; 2010
 • Nagroda Zespołowa Rektora UJ I-go stopnia; Rektor UJ; dr Jakub Jędrak, dr Jan Kaczmarczyk, prof. dr hab. Józef Spałek; 2010
 • Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego; Rektor UJ; dr hab. Monika Marzec; 2010
 • Nagroda III Stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe; Rektor UJ; dr hab. Agnieszka Pollo; 2010
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe; Rektor UJ; dr Dorota Kozieł- Wierzbowska; 2010
 • Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dr hab. Bartłomiej Dybiec; 2010
 • Nagroda Zespołowa I stopnia; Rektor UJ; prof. dr hab. Roman Płaneta, dr hab. Paweł Staszel, dr hab. Andrzej Wieloch; 2010
 • Nagroda Zespołowa I stopnia; Rektor UJ; dr hab. Stanisław Baran; 2009
 • Nagroda Zespołowa I stopnia; Rektor UJ; dr hab. Franciszek Krok; 2009
 • Indywdualna Nagroda Rektora UJ III stopnia za działalność naukową; Rektor UJ; dr Patryk Mach; 2009
 • Nagroda PTF im. Wojciecha Rubinowicza; Polskie Towarzystwo Fizyczne; prof. dr Jerzy Jurkiewicz; 2009
 • Nagroda Marii Curie-Sklodowskiej PAN; Polska Akademia Nauk; Andrzej Michał Oleś; 2009
 • Małopolskie Stypendium Doktoranckie; Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004- 2006; Barbara Wajnchold; 2009
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za wybitny dorobek naukowy; Prezes Rady Ministrów RP; Andrzej Białas; 2009
 • Małopolskie Stypendium Doktoranckie; Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; dr Jan Kaczmarczyk; 2009
 • Zespołowa Nagroda Rektora UJ I-go stopnia; Rektor UJ; prof. dr hab. Jarosław Koperski; 2009
 • "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"; Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; dr Jan Kaczmarczyk; 2009

Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

 • Order Legii Honorowej; Republika Francuska; prof. dr hab. Karol Musioł; 2012
 • Endeavour Award; Australian Government: Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education; Michał Grabka; 2012
 • Złoty medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii: BRUSSELS INNOVA 2009 za wynalazek urządzenia matrycowego do Pozytonowej Tomografii Emisyjnej; BRUSSELS INNOVA 2009; prof. dr hab. Paweł Moskal; 2009
 • Outstanding Referee of the Journals of the American Physical Society; American Physical Society; prof. dr hab. Andrzej Oleś; 2009