Przykładowe publikacje naukowe pracowników i studentów Wydziału

Wysoko punktowane (wg listy A MNiSW, 2016) publikacje pracowników i studentów WFAIS