Rekrutacja na rok 2016/2017

Uniwersytecki system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów – tu znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje o kierunkach i kryteriach kwalifikacji oraz zarejestrują się w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów UJ.

Rekrutacja na studia – tu przedstawione są m.in. ogólne zasady kwalifikacji na studia, terminy, informacje dla olimpijczyków.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariatach. Ponadto w sekretariacie dydaktycznym Instytutu Fizyki są dostępne informatory.

Wydział nasz proponuje wszystkim zainteresowanym naukami ścisłymi oraz nowoczesnymi technologiami następujące kierunki studiów:

 • Fizyka (I, II i III stopnia)
 • Astronomia (I, II i III stopnia)
 • Biofizyka (I, II i III stopnia)
 • Zaawansowane materiały i nanotechnologia (I i II stopnia)
 • Informatyka (I i II stopnia, a także II stopnia niestacjonarne)
 • Astrofizyka i kosmologia (II stopnia)
 • indywidualne scieżki kształcenia w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
 • sekcje nauczycielskie – jako zajęcia dodatkowe

Dzięki doskonałej kadrze oraz szerokiej współpracy z wiodącymi ośrodkami w kraju i za granicą możemy zaoferować:

 • naukę współczesnych przedmiotów przyrodniczych w oparciu o podstawy matematyki wyższej i informatyki
 • dostęp do wyspecjalizowanych laboratoriów fizycznych, chemicznych, biologicznych i komputerowych
 • możliwości korzystania z wielorakich bibliotek naukowych, poznanie narzędzi opracowywania danych i nowoczesnego oprogramowania naukowo-badawczego
 • międzynarodową wymianę studencką w ramach europejskiego programu Socrates/Erasmus
 • możliwości współudziału w prowadzonych przez nas badaniach i pomoc w nawiązywaniu kontaktów z ośrodkami zagranicznymi
 • zapewniamy studentom bezpłatny dostęp do oprogramowania wiodących firm softwarowych m.in.: Microsoft, Wolfram, Maplesoft, Statistica, CorelDraw.