Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

 • Nagroda Indywidualna II stopnia; Rektor UJ; dr hab. Stanisław Baran; 2012
 • Nagroda Zespołowa II stopnia; Rektor UJ; dr hab. Hubert Harańczyk; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia doktorantów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Alicja Wierzcholska; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia doktorantów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dr Łukasz Skowronek; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia doktorantów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Jeremi Ochab; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia doktorantów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Magdalena Skurzok; 2012
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (na rok akademicki 2012/2013); Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Agnieszka Kuźmicz; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia doktorantów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Maciej Dendzik; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Jacek Szczerbiński; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Wojciech Ganczarek; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Adam Wyrzykowski; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Tomasz Salwa; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Katarzyna Fornal; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Daniel Dziob; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Dominik Wrana; 2012
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Artur Święch; 2012
 • START - Stypendia dla młodych uczonych; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; dr Marcin Zieliński; 2012
 • Stypendium HOMING PLUS; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; dr Eryk Czerwiński; 2012
 • "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"; Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; Aleksandra Wolak; 2012
 • Nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dr Adam Wojciechowski; 2012
 • I nagroda w konkursie im. J. Groszkowskiego na najlepszą pracę doktorską z dziedziny techniki próżniowej; Polskie Towarzystwo Próżniowe; dr Szymon Godlewski; 2012
 • Stypendium z Funduszu im. Florentyny Kogutowskiej dla doktorantów UJ; Rektor UJ; dr Michał Silarski; 2012
 • Nagroda Profesora Henryka Niewodniczańskiego; Dyrektor Instytutu Fizyki UJ; dr Eryk Czerwiński; 2012
 • Laur Jagielloński w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych; Rektor UJ; prof. dr hab. Romuald Janik; 2012
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe; Rektor UJ; dr Marek Jamrozy; 2012
 • Nagroda indywidualna I stopnia za aktywność naukową; Rektor UJ; prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs; 2012
 • Nagroda indywidualna; Rektor UJ; prof. Stanisław Urban; 2011
 • Nagroda Zespołowa II stopnia; Rektor UJ; dr hab. Stanisław Baran, dr Bogusław Penc, prof. dr hab. Andrzej Szytuła; 2011
 • Indywidualna nagroda Rektora UJ za działalność naukową; Rektor UJ; prof. dr hab. Jacek Dziarmaga; 2011
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Daniel Dziob; 2011
 • Stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dr Jakub Prauzner-Bechcicki; 2011
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Maria Żurek; 2011
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Dominik Wrana; 2011
 • Stypendium „START" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; dr Szymon Godlewski; 2011
 • List Gratulacyjny dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za projekt pod nazwą: Globalny system monitorowania aktywności burzowej w czasie rzeczywistym; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Jerzy Kubisz, dr Andrzej Kułak, Stanisław Micek, Adam Michalec, dr Zenon Nieckarz, prof. dr hab. Michał Ostrowski, Stanisław Zięba; 2011
 • Mobilność plus; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dr Szymon Pustelny; 2011
 • Stypendium wyjazdowe; Fundacja Kościuszkowska; dr Szymon Pustelny; 2011
 • "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"; Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; dr Jan Kaczmarczyk; 2011
 • Nagroda indywidualna I stopnia za aktywność naukową; Rektor UJ; dr hab. Wojciech Słomiński; 2011
 • Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za serię artykułów dotyczących adsorpcji i samoorganizacji molekuł organicznych; Rektor UJ; dr Szymon Godlewski; 2011
 • Nagroda zespołowa I stopnia rektora UJ; Rektor UJ; dr hab. Piotr Cyganik; 2011
 • Nagroda Indywidualna Rektora UJ za osiągnięcia naukowe w 2011 roku; Rektor UJ; dr Grzegorz Zuzel; 2011
 • Nagroda Rektora indywidualna I st za osiągnięcia naukowe; Rektor UJ; prof. dr hab. Lech Longa; 2010
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. Kazimierz Łątka; 2010
 • Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora UJ za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej; Rektor UJ; prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski; 2010
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Maria Żurek; 2010
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Maciej Dendzik; 2010
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Katarzyna Fornal; 2010
 • Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów w roku akademickim 2012/2013; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Dominik Wrana; 2010
 • Stypendium „START" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; dr Szymon Godlewski; 2010
 • Nagroda Ministra Nauki dla naukowców i nauczycieli akademickich w 2010 roku - Nagroda indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia naukowe - za cykl prac ujętych w monografii Nanoscale Processes on Insulating Surfaces; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. Marek Szymoński; 2010
 • Nagroda zespołowa; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. Jacek Golak, dr Roman Skibiński, prof. dr hab. Henryk Witała; 2010
 • Laureat Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w IV edycji programu MPD; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; prof. dr hab. Paweł Moskal; 2010
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt Matrycowy Emisyjny Tomograf Pozytonowy; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. Paweł Moskal; 2010
 • "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"; Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; dr Szymon Godlewski; 2010
 • "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"; Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; Jarosław Zdebik; 2010
 • "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"; Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; dr Michał Silarski; 2010
 • "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"; Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; dr Jan Kaczmarczyk; 2010
 • Nagroda Zespołowa Rektora UJ I-go stopnia; Rektor UJ; dr Jakub Jędrak, dr Jan Kaczmarczyk, prof. dr hab. Józef Spałek; 2010
 • Nagroda Zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego; Rektor UJ; dr hab. Monika Marzec; 2010
 • Nagroda III Stopnia za wybitne osiągnięcia naukowe; Rektor UJ; dr hab. Agnieszka Pollo; 2010
 • Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe; Rektor UJ; dr Dorota Kozieł- Wierzbowska; 2010
 • Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dr hab. Bartłomiej Dybiec; 2010
 • Nagroda Zespołowa I stopnia; Rektor UJ; prof. dr hab. Roman Płaneta, dr hab. Paweł Staszel, dr hab. Andrzej Wieloch; 2010
 • Nagroda Zespołowa I stopnia; Rektor UJ; dr hab. Stanisław Baran; 2009
 • Nagroda Zespołowa I stopnia; Rektor UJ; dr hab. Franciszek Krok; 2009
 • Indywdualna Nagroda Rektora UJ III stopnia za działalność naukową; Rektor UJ; dr Patryk Mach; 2009
 • Nagroda PTF im. Wojciecha Rubinowicza; Polskie Towarzystwo Fizyczne; prof. dr Jerzy Jurkiewicz; 2009
 • Nagroda Marii Curie-Sklodowskiej PAN; Polska Akademia Nauk; Andrzej Michał Oleś; 2009
 • Małopolskie Stypendium Doktoranckie; Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004- 2006; Barbara Wajnchold; 2009
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za wybitny dorobek naukowy; Prezes Rady Ministrów RP; Andrzej Białas; 2009
 • Małopolskie Stypendium Doktoranckie; Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; dr Jan Kaczmarczyk; 2009
 • Zespołowa Nagroda Rektora UJ I-go stopnia; Rektor UJ; prof. dr hab. Jarosław Koperski; 2009
 • "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"; Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; dr Jan Kaczmarczyk; 2009
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za wybitne osiągnięcie naukowe; Prezes Rady Ministrów RP; prof. dr hab. Marcin Wójcik; 2009
 • Małopolskie Stypendium Doktoranckie; Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; dr Michał Silarski; 2009

Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

 • Order Legii Honorowej; Republika Francuska; prof. dr hab. Karol Musioł; 2012
 • Endeavour Award; Australian Government: Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education; Michał Grabka; 2012
 • Złoty medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii: BRUSSELS INNOVA 2009 za wynalazek urządzenia matrycowego do Pozytonowej Tomografii Emisyjnej; BRUSSELS INNOVA 2009; prof. dr hab. Paweł Moskal; 2009
 • Outstanding Referee of the Journals of the American Physical Society; American Physical Society; prof. dr hab. Andrzej Oleś; 2009