Patenty i wdrożenia

Patenty na wynalazki udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielone za granicą

 • Sposób kalibracji detektorów TOF-PET przy wykorzystaniu promieniowania kosmicznego; E. Czerwiński, P. Moskal, M. Silarski; nr zgłoszenia P 405 183; zgłoszenie w dniu 30/08/2013; patent przyznany w dniu 22/02/2016

 • Matrix Device And Method For Determining The Location And Time Of Reaction Of the Gamma Quanta And Use Of The Device To Determine The Location And Time Of Reaction Of The Gamma Quanta In Positron Emission Tomography ; prof. dr hab. Paweł Moskal; Japonia; JP2012-520559; zgłoszenie w dniu 13/01/2012; patent przyznany w dniu 15/09/2015

 • Strip device and method for determining the location and time of reaction of the gamma quanta and the use of the device to determine the location and time of reaction of the gamma quanta in positron emission tomography; P. Moskal; Japonia; JP2012-520560; zgłoszenie w dniu 13/01/2012; patent przyznany w dniu 15/09/2015

 • Matrix Device And Method For Determining The Location And Time Of Reaction Of the Gamma Quanta And Use Of The Device To Determine The Location And Time Of Reaction Of The Gamma Quanta In Positron Emission Tomography; prof. dr hab. Paweł Moskal; Stany Zjednoczone Ameryki; US 13/383,581; zgłoszenie w dniu 25/03/2012; patent przyznany w dniu 03/03/2015

 • Urządzenie matrycowe i sposób do wyznaczania miejsca i czasu reakcji kwantów gamma oraz zastosowanie urządzenia do wyznaczania miejsca i czasu reakcji kwantów gamma w emisyjnej tomografii pozytonowej; prof. dr hab. Paweł Moskal; Polska; P 388556; zgłoszenie w dniu 16/07/2009; patent przyznany w dniu 30/01/2015

 • Matrix device and method for determining the location and time of reaction of the gamma quanta and the use of the device to determine the location and time of reaction of the gamma quanta in positron emission tomography; P. Moskal; EP 10745021.5; zgłoszenie w dniu 16/02/2012; patent przyznany w dniu 10/12/2014

 • Strip device and method for determining the location and time of reaction of the gamma quanta and the use od the device to determine the location and time of reaction of the gamma quanta in positron emission tomography; P. Moskal; EP 10766127.4; zgłoszenie w dniu 16/02/2012; patent przyznany w dniu 10/12/2014

 • Strip Device And Method For Determining The Locatiom And Time Of Reaction Of the Gamma Quanta And Use Of The Device To Determine The Location And Time Of Reaction Of The Gamma Quanta In Positron Emission Tomography; prof. dr hab. Paweł Moskal; Stany Zjednoczone Ameryki; US 13/383/582; zgłoszenie w dniu 12/01/2012; patent przyznany w dniu 14/10/2014

 • Sposób i urządzenie do monitorowania aktywności burzowej na powierzchni Ziemi w czasie rzeczywistym; dr Zenon Nieckarz, prof. dr hab. Michał Ostrowski; RU 2470332; 20/12/2012

 • Sposób i urządzenie do monitorowania aktywności burzowej na powierzchni Ziemi w czasie rzeczywistym; dr Zenon Nieckarz, prof. dr hab. Michał Ostrowski; US 8332150 B2; 11/12/2012

 • Sposób i urządzenie do monitorowania aktywności burzowej na powierzchni Ziemi w czasie rzeczywistym; dr Zenon Nieckarz, prof. dr hab. Michał Ostrowski; EP 2165223 B1; 06/06/2012

 • Sposób i urządzenie do monitorowania aktywności burzowej na powierzchni Ziemi w czasie rzeczywistym; dr Zenon Nieckarz, prof. dr hab. Michał Ostrowski; MX 295128; 23/01/2012

 • Urządzenie oraz sposób do nieinwazyjnego wykrywania materiałów niebezpiecznych w środowisku wodnym; M. Silarski, P. Moskal; P 409388, PCT/PL2015/050021

Zgłoszenia wynalazków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej przez jednostkę naukową, której pracownikiem jest twórca wynalazku

 • Wkład tomograficzny TOF-PET; B. Głowacz, P. Moskal, M. Zieliński; P 413150; 17/06/2015

 • Tomograf hybrydowy TOF-PET/MRI; P. Moskal; P 405184; 30/08/2014

 • Zastosowanie 2-(4-styrylofenylo)benzoksazolu oraz scyntylator polimerowy; A. Wieczorek, A. Danel, T. Uchacz, P. Moskal; P 409387; 07/09/2014

 • System akwizycji pomiarowych danych tomograficznych; G. Korcyl, P. Moskal, M. Kajetanowicz, M. Pałka; Polska; P 405 178; 30/08/2013
 • Sposób wyznaczania parametrów reakcji kwantów gamma w detektorach scyntylacyjnych i układ do wyznaczania parametrów reakcji kwantów gamma w detektorach scyntylacyjnych tomografów PET; P. Moskal; P 405 179; 30/08/2013
 • Tomograf hybrydowy TOF-PET/CT; P. Moskal; P 405 181; 30/08/2013
 • Sposób pomiaru parametrów sygnału analogowego oraz urządzenie do pomiaru parametrów sygnału analogowego; M. Palka, P. Moskal; P 405 182; 30/08/2013
 • Sposób kalibracji detektorów TOF-PET przy wykorzystaniu promieniowania kosmicznego; E. Czerwiński, P. Moskal, M. Silarski; P 405 183; 30/08/2013
 • Tomograf hybrydowy TOF-PET/MRI; P. Moskal; P 405 184; 30/08/2013
 • Tomograf TOF-PET i sposób obrazowania za pomocą tomografu TOF-PET w oparciu o prawdopodobieństwo produkcji i czas życia pozytonium; P. Moskal; P 405 185; 30/08/2013
 • Urządzenie detekcyjne do wyznaczania miejsca reakcji kwantów gamma oraz sposób wyznaczania miejsca reakcji kwantów gamma w emisyjnej tomografii pozytonowej; P. Moskal, J. Smyrski; P 405 186; 30/08/2013
 • Sposób wyznaczania parametrów reakcji kwantu gamma w scyntylatorze tomografu PET; P. Moskal; P 405 187; 30/08/2013
 • Sposób wyznaczania parametrów miejsca reakcji kwantu gamma w detektorze scyntylacyjnym tomografu PET i układ do wyznaczania parametrów miejsca reakcji kwantu gamma w detektorze scyntylacyjnym tomografu PET; P. Moskal, Ł. Kapłon; P 405 188; 30/08/2013
 • Układ do pomiaru ładunku elektrycznego; dr hab. Zbigniew Sosin; Polska; P 393985; 21/02/2012
 • Sposób pomiaru pola magnetycznego i urządzenie do pomiaru zmian pola magnetycznego; prof. dr hab. Wojciech Gawlik, dr Szymon Pustelny; Polska; P396636; 14/10/2011
 • Urządzenie paskowe i sposób do wyznaczania miejsca i czasu reakcji kwantów gamma oraz zastosowanie urządzenia do wyznaczania miejsca i czasu reakcji kwantów gamma w emisyjnej tomografii pozytonowej; prof. dr hab. Paweł Moskal; Polska; P388555; 16/07/2009

Zgłoszenia wynalazków za granicą przez jednostkę, której pracownikiem jest twórca wynalazku

 • Multi-tracer morphometric image reconstruction method and system using fast analytical algorithm for calculating time and position of positron-electron annihilation into three gamma quanta; A. Gajos, E. Czerwiński, D. Kamińska, P. Moskal; zgłoszenie międzynarodowe; PCT/PL2015/050038, 07/09/2015

 • Hybrid TOF-PET/MRI tranceiver coil; B. Głowacz, M. Zieliński, P. Moskal; zgłoszenie międzynarodowe ; PCT/PL2015/050035, 03/09/2015

 • Device and method for non-invasive detection of hazardous materials in the aquatic environment; M. Silarski, P. Moskal; zgłoszenie międzynarodowe; PCT/PL2015/050021, 08/06/2015

 • Application of 2-(4-styrylphenyl)benzoxazole and plastic scintillator; A. Wieczorek, A. Danel, T. Uchacz, P. Moskal; zgłoszenie międzynarodowe; PCT/PL2015/050022; 08/06/2015

 • A system for acquisition of tomographic measurement data; G. Korcyl, P. Moskal, M. Kajetanowicz, M. Pałka; PCT/EP2014/068352; 29/08/2014

 • A method and a system for determining parameters of reactions of gamma quanta within scintillation detectors of pet scanners; P. Moskal; PCT/EP2014/068355; 29/08/2014

 • A hybrid TOF-PET/CT tomograph; P. Moskal; PCT/EP2014/068363; 29/08/2014

 • A method and a device for measuring parameters of an analog signal; M. Pałka, P. Moskal; PCT/EP2014/068367; 29/08/2014

 • A method for calibration of TOF-PET detectors using cosmic radiation; E. Czerwiński, P. Moskal, M. Silarski; PCT/EP2014/068369; 29/08/2014

 • A hybrid TOF-PET/MRI tomograph; P. Moskal; PCT/EP2014/068373; 29/08/2014

 • TOF-PET tomograph and a method of imaging using a TOF-PET tomograph, based on a probability of production and lifetime of a positronium; P. Moskal, I. Moskal, G. Moskal; PCT/EP2014/068374; 29/08/2014

 • A detecting device for determining a position of reaction of gamma quanta and a method for determining a position of reaction of a gamma quanta in positron emission tomography; P. Moskal, J. Smyrski; PCT/EP2014/068375; 29/08/2014

 • A method for determining parameters of a reaction of a gamma quantum within a scintillator of a PET scanner; P. Moskal; PCT/EP2014/068378; 29/08/2014

 • A method and a system for determining parameters of a position of a gamma quantum reaction within a scintillator detector of a PET scanner; P. Moskal, Ł. Kapłon; PCT/EP2014/068382; 29/08/2014

 • A system for measuring electrical charge; dr hab. Zbigniew Sosin; Światowa Organizacja Własności Intelektualnej ; PCT/IB2012/050816; 22/02/2012
 • Matrix Device And Method For Determining The Locatiom And Time Of Reaction Of the Gamma Quanta And Use Of The Device To Determine The Location And Time Of Reaction Of The Gamma Quanta In Positron Emission Tomography ; prof. dr hab. Paweł Moskal; Europejski Urząd Patentowy; PCT/PL2010/000061; 15/07/2010
 • Strip Device And Method For Determining The Locatiom And Time Of Reaction Of the Gamma Quanta And Use Of The Device To Determine The Location And Time Of Reaction Of The Gamma Quanta In Positron Emission Tomography; prof. dr hab. Paweł Moskal; Europejski Urząd Patentowy; PCT/PL2010/000062; 15/07/2010
 • Sposób i urządzenie do monitorowania aktywności burzowej na powierzchni Ziemi w czasie rzeczywistym; dr Zenon Nieckarz, prof. dr hab. Michał Ostrowski; Korea Południowa; 10-2009-7027252; 28/12/2009
 • Sposób i urządzenie do monitorowania aktywności burzowej na powierzchni Ziemi w czasie rzeczywistym; dr Zenon Nieckarz, prof. dr hab. Michał Ostrowski; Indie; 8212/DELNP/2009; 16/12/2009
 • Sposób i urządzenie do monitorowania aktywności burzowej na powierzchni Ziemi w czasie rzeczywistym; dr Zenon Nieckarz, prof. dr hab. Michał Ostrowski; Japonia; 2010511765; 11/12/2009
 • Sposób i urządzenie do monitorowania aktywności burzowej na powierzchni Ziemi w czasie rzeczywistym; dr Zenon Nieckarz, prof. dr hab. Michał Ostrowski; Brazylia; PI 0813110-4; 11/12/2009
 • Sposób i urządzenie do monitorowania aktywności burzowej na powierzchni Ziemi w czasie rzeczywistym; dr Zenon Nieckarz, prof. dr hab. Michał Ostrowski; Chiny; 200880019493.6; 10/12/2009
 • Sposób i urządzenie do monitorowania aktywności burzowej na powierzchni Ziemi w czasie rzeczywistym; dr Zenon Nieckarz, prof. dr hab. Michał Ostrowski; Kanada; CA 2690085; 07/12/2009