Konkurs na dofinansowanie organizacji konferencji naukowych w roku 2016 - komunikat Dziekana

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
z dnia 24 marca 2016 r. nr 3/2016

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 21 marca 2016 Wydziałowy Zespół Doradczy ds. KNOW, stanowiący komisję konkursową dokonał rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie KONFERENCJI naukowych organizowanych w roku 2016. Na podstawie rekomendacji Zespołu podjęto decyzje w sprawie finansowania konferencji zgłoszonych w ramach akcji. Decyzje zostały przekazane wszystkim wnioskodawcom.

DZIEKAN
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Prof. dr hab. Andrzej Warczak

 

Data opublikowania: 24.03.2016
Osoba publikująca: Tomasz Kawalec

Dofinansowanie organizacji konferencji naukowych w roku 2016 ze środków KNOW

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ z dnia 25 stycznia 2016 r.

Ogłaszam konkurs na dofinansowanie organizacji konferencji naukowych ze środków KNOW w roku 2016. Jest to ostatnia edycja konkursu w ramach bieżącego programu KNOW.

Przydział środków nastąpi pod warunkiem rozliczenia poprzednich dofinansowań KONFERENCJI.

Wnioski będą przyjmowane w Dziekanacie WFAiIS (ul. Prof. St. Łojasiewicza 11, pokój H-0-06) do dnia 7 marca 2016 r., godz. 13.00, a w formie elektronicznej należy je przesyłać na adres malgorzata.nalodka@uj.edu.pl.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Zespół Doradczy WFAIS ds. KNOW. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o decyzji Zespołu do dnia 31 marca 2016.

KNOW

Data opublikowania: 26.01.2016
Osoba publikująca: Tomasz Kawalec

Konkurs na dofinansowanie organizacji konferencji naukowych w roku 2015 (II edycja) - komunikat Dziekana

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
z dnia 31 marca 2015 r. nr 3/2015

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 Wydziałowy Zespół Doradczy ds. KNOW, stanowiący komisję konkursową dokonał rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie KONFERENCJI naukowych organizowanych w roku 2015-2. Na podstawie rekomendacji Zespołu podjęto decyzje w sprawie finansowania konferencji zgłoszonych w ramach akcji. Decyzje zostały przekazane wszystkim wnioskodawcom.

DZIEKAN
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Prof. dr hab. Andrzej Warczak

 

Data opublikowania: 31.03.2015
Osoba publikująca: Tomasz Kawalec

Dofinansowanie organizacji konferencji naukowych w roku 2015 ze środków KNOW

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ z dnia 2 lutego 2015 r.

Ogłaszam II edycję konkursu na dofinansowanie organizacji konferencji naukowych w roku 2015 ze środków KNOW.

Przydział środków nastąpi pod warunkiem rozliczenia poprzednich dofinansowań KONFERENCJI, których sprawozdania należało złożyć do 30/12/2014r.

Wnioski będą przyjmowane w Dziekanacie WFAiIS (ul. Prof. St. Łojasiewicza 11, p.H-0-06) do dnia 6 marca 2015 r, godz. 13.00, a w formie elektronicznej należy je przesyłać na adres malgorzata.nalodka@uj.edu.pl.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Zespół Doradczy WFAIS ds. KNOW. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o decyzji Zespołu do dnia 31 marca 2015.

KNOW konferencje

Data opublikowania: 02.02.2015
Osoba publikująca: Tomasz Kawalec

Konkurs na dofinansowanie organizacji konferencji naukowych w roku 2014 i 2015 - komunikat Dziekana

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2014 Wydziałowy Zespół Doradczy ds. KNOW, stanowiący komisję konkursową dokonał rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie KONFERENCJI naukowych organizowanych w roku 2014 i 2015. Na podstawie rekomendacji Zespołu podjęto decyzje w sprawie finansowania konferencji zgłoszonych w ramach akcji. Decyzje zostały przekazane wszystkim wnioskodawcom.

Wyniki konkursu można znaleźć tutaj, w arkuszu „KONFERENCJE".

Konkurs na dofinansowanie organizacji konferencji naukowych w roku 2014/2015 ze środków KNOW

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ z dnia 24 marca 2014 r.

Ogłaszam III edycję konkursu na dofinansowanie organizacji konferencji naukowych w roku akademickim 2014/2015 ze środków KNOW.

Wnioski na załączonym formularzu będą przyjmowane w Dziekanacie WFAiIS (ul. Reymonta 4, p. 017) do dnia 5 maja 2014 r, godz. 13.00. W formie elektronicznej należy przesyłać je na adres malgorzata.nalodka@uj.edu.pl. Złożone wnioski przejdą wstępną ocenę pod względem formalnym, następnie zostanie podjęta decyzja, co do ich dalszego rozpatrywania.

Wydziałowy Zespół Doradczy ds. KNOW, stanowiący komisję konkursową  dokona rozstrzygnięcia konkursu. Na podstawie rekomendacji Zespołu zostaną podjęte decyzje w sprawie finansowania projektów. Decyzje te przekazane zostaną wszystkim wnioskodawcom do dnia 6 czerwca 2014 r. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.
 

Konkurs na dofinansowanie organizacji konferencji naukowych w roku 2014 - komunikat Dziekana

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ z dnia 17 grudnia 2013 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2013 Wydziałowy Zespół Doradczy ds. KNOW, stanowiący komisję konkursową dokonał rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie KONFERENCJI naukowych organizowanych w roku 2014. Na podstawie rekomendacji Zespołu podjęto decyzje w sprawie finansowania konferencji zgłoszonych w ramach akcji. Decyzje zostały przekazane wszystkim wnioskodawcom.

Wyniki konkursu można znaleźć tutaj, w arkuszu „KONFERENCJE".

Konkurs na dofinansowanie organizacji konferencji naukowych w roku 2014 ze środków KNOW

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ z dnia 7 listopada 2013 r.

Ogłaszam II edycję konkursu na dofinansowanie organizacji konferencji naukowych w roku 2014 ze środków KNOW.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, należy wypełnić załączony formularz i złożyć go w Dziekanacie WFAiIS (ul. Reymonta 4, p. 017) do dnia 6 grudnia 2013 r., godz. 13.00.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Zespół Doradczy WFAIS ds. KNOW. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o decyzji Zespołu do dnia 20 grudnia 2013.

Osoby, które w poprzedniej edycji konkursu złożyły wnioski o dofinansowanie organizacji konferencji w roku 2014 proszone są o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana WFAiIS ds. KNOW prof. Rafałem Kozubskim (pokój 129, tel. 5716).

Data opublikowania: 07.11.2013
Osoba publikująca: Tomasz Kawalec