Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Konkurs FOCUS 2015 - komunikat Dziekana

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
z dnia 31 marca 2015 r. nr 2/2015

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 Wydziałowy Zespół Doradczy ds. KNOW, stanowiący komisję konkursową dokonał rozstrzygnięcia konkursu akcji FOCUS 2015-1. Na podstawie rekomendacji Zespołu podjęto decyzje w sprawie finansowania projektów zgłoszonych w ramach akcji. Decyzje zostały przekazane wszystkim wnioskodawcom.

DZIEKAN
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Prof. dr hab. Andrzej Warczak

 

Data opublikowania: 31.03.2015
Osoba publikująca: Tomasz Kawalec

Konkurs FOCUS 2015

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ z dnia 2 lutego 2015 r.

w sprawie: dofinansowania z funduszy KNOW w wewnętrznym trybie konkursowym prowadzonych na Wydziale badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych.

Uprzejmie informuję, że po raz kolejny istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów badawczych w ramach akcji FOCUS wchodzącej w zakres programu KNOW. Akcja FOCUS ma na celu prowadzenie wspólnych badań w najsilniej rozwijanych dziedzinach będących wizytówką Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. M.Smoluchowskiego oraz podjęcie nowych innowacyjnych tematów badawczych wymagających komplementarnego podejścia.

Ze środków KNOW można uzyskać wsparcie na organizację spotkań grup roboczych i dofinansowanie krótkich pobytów w laboratoriach krajowych i zagranicznych, natomiast same badania muszą być finansowane z innych źródeł.

Fundusz będzie dzielony w trybie konkursu na podstawie wniosków składanych przez zespoły badawcze lub indywidualnych pracowników Wydziału podejmujących w roku 2015 określone przedsięwzięcia badawcze.

Wspierane będą projekty badawcze bardzo dobre pod względem naukowym oraz wnoszące istotny wkład w realizację ważnych – z punktu widzenia rozwoju WFAiIS – tematów badawczych. Szczególnie preferowane będą te, które dotyczą badań prowadzonych we współpracy z innymi ośrodkami wchodzącymi w skład Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. M. Smoluchowskiego.

Przydział środków nastąpi pod warunkiem rozliczenia poprzednich edycji FOCUS, których sprawozdania należało złożyć do 30/12/2014r.

Wniosek o dofinansowanie

Każdy składany w konkursie wniosek powinien zawierać:

 1. Informacje o Wnioskodawcy(ach), m.in. imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, nr telefonu oraz adres e-mail. W przypadku wniosku składanego przez zespół wskazany powinien być Kierownik projektu i skład zespołu.
 2. Miejsce realizacji projektu (nazwa(y) Instytutu(ów)/Zakładu(ów), w którym wnioskodawca(y) jest/są afiliowany(i)).
 3. Tytuł projektu naukowego.
 4. Opis merytoryczny projektu naukowego (do 2 stron tekstu, format A4, font 10-12 pt)
 5. Określenie kwoty i sposobu wykorzystania wnioskowanego dofinansowania ze środków KNOW.

Wnioski będą przyjmowane w Dziekanacie WFAiIS (ul. Prof. St. Łojasiewicza 11, p.H-0-06) do dnia 6 marca 2015 r, godz. 13.00, a w formie elektronicznej należy je przesyłać na adres malgorzata.nalodka@uj.edu.pl.

Po przejściu wstępnej oceny formalnej, zostanie podjęta decyzja, co do ich dalszego rozpatrywania. Wydziałowy Zespół Doradczy ds. KNOW, stanowiący komisję konkursową dokona rozstrzygnięcia konkursu. Na podstawie rekomendacji Zespołu zostaną podjęte decyzje w sprawie finansowania projektów, które zostaną przekazane wszystkim wnioskodawcom do dnia 31 marca 2015 r.

Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

KNOW

Data opublikowania: 02.02.2015
Osoba publikująca: Tomasz Kawalec

Konkurs FOCUS 2014 (2) - komunikat Dziekana

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2014 Wydziałowy Zespół Doradczy ds. KNOW, stanowiący komisję konkursową dokonał rozstrzygnięcia konkursu akcji FOCUS 2014-2. Na podstawie rekomendacji Zespołu podjęto decyzje w sprawie finansowania projektów zgłoszonych w ramach akcji. Decyzje zostały przekazane wszystkim wnioskodawcom.

Wyniki konkursu można znaleźć tutaj, w arkuszu „FOCUS".

Konkurs FOCUS 2014 (2)

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie: dofinansowania z funduszy KNOW w wewnętrznym trybie konkursowym prowadzonych na Wydziale badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych.

Uprzejmie informuję, że po raz trzeci istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów badawczych w ramach akcji FOCUS wchodzącej w zakres programu KNOW. Akcja FOCUS ma na celu prowadzenie wspólnych badań w najsilniej rozwijanych dziedzinach będących wizytówką Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. M.Smoluchowskiego oraz podjęcie nowych innowacyjnych tematów badawczych wymagających komplementarnego podejścia.

Ze środków KNOW można uzyskać wsparcie na organizację spotkań grup roboczych i dofinansowanie krótkich pobytów w laboratoriach krajowych i zagranicznych, natomiast same badania muszą być finansowane z innych źródeł.

Fundusz będzie dzielony w trybie konkursu na podstawie wniosków składanych przez zespoły badawcze lub indywidualnych pracowników Wydziału podejmujących w roku akademickim 2014/2015 określone przedsięwzięcia badawcze.

Wspierane będą projekty badawcze bardzo dobre pod względem naukowym oraz wnoszące istotny wkład w realizację ważnych – z punktu widzenia rozwoju WFAiIS – tematów badawczych. Szczególnie preferowane będą te, które dotyczą badań prowadzonych we współpracy z innymi ośrodkami wchodzącymi w skład Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. M. Smoluchowskiego.

Wniosek o dofinansowanie

Każdy składany w konkursie wniosek powinien zawierać:

 1. Informacje o Wnioskodawcy(ach), m.in. imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, nr telefonu oraz adres e-mail. W przypadku wniosku składanego przez zespół wskazany powinien być Kierownik projektu i skład zespołu.
 2. Miejsce realizacji projektu (nazwa(y) Instytutu(ów)/Zakładu(ów), w którym wnioskodawca(y) jest/są afiliowany(i)).
 3. Tytuł projektu naukowego.
 4. Opis merytoryczny projektu naukowego (do 2 stron tekstu, format A4, font 10-12 pt)
 5. Określenie kwoty i sposobu wykorzystania wnioskowanego dofinansowania ze środków KNOW.

Wnioski będą przyjmowane w Dziekanacie WFAiIS (ul. Reymonta 4, p. 017) do dnia 5 maja 2014 r, godz. 13.00, a w formie elektronicznej należy je przesyłać na adres malgorzata.nalodka@uj.edu.pl.

Po przejściu wstępnej oceny formalnej, zostanie podjęta decyzja, co do ich dalszego rozpatrywania. Wydziałowy Zespół Doradczy ds. KNOW, stanowiący komisję konkursową dokona rozstrzygnięcia konkursu. Na podstawie rekomendacji Zespołu zostaną podjęte decyzje w sprawie finansowania projektów, które zostaną przekazane wszystkim wnioskodawcom do dnia 6 czerwca 2014 r.

Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Konkurs FOCUS 2014 - komunikat Dziekana

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ z dnia 18 grudnia 2013 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2013 Wydziałowy Zespół Doradczy ds. KNOW, stanowiący komisję konkursową dokonał rozstrzygnięcia konkursu akcji FOCUS 2013. Na podstawie rekomendacji Zespołu podjęto decyzje w sprawie finansowania projektów zgłoszonych w ramach akcji. Decyzje zostały przekazane wszystkim wnioskodawcom.

Wyniki konkursu można znaleźć tutaj, w arkuszu „FOCUS".

Kolejna edycja akcji FOCUS przewidywana jest na wiosnę 2014 r.

Konkurs FOCUS 2014

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie: dofinansowania z funduszy KNOW w wewnętrznym trybie konkursowym prowadzonych na Wydziale badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych.

Uprzejmie informuję, że po raz kolejny istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów badawczych w ramach akcji FOCUS wchodzącej w zakres programu KNOW. Akcja FOCUS ma na celu prowadzenie wspólnych badań w najsilniej rozwijanych dziedzinach będących wizytówką Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. M. Smoluchowskiego oraz podjęcie nowych innowacyjnych tematów badawczych wymagających komplementarnego podejścia.

Ze środków KNOW można uzyskać wsparcie na organizację spotkań grup roboczych i dofinansowanie krótkich pobytów w laboratoriach krajowych i zagranicznych, natomiast same badania muszą być finansowane z innych środków pozyskanych przez uczestników.

Środki będą rozdzielane w trybie konkursu na podstawie wniosków składanych przez zespoły badawcze lub indywidualnych pracowników Wydziału podejmujących w roku 2014r. określone przedsięwzięcia badawcze.

Wspierane będą projekty badawcze bardzo dobre pod względem naukowym oraz wnoszące istotny wkład w realizację ważnych – z punktu widzenia rozwoju WFAiIS – tematów badawczych. Szczególnie preferowane będą projekty dotyczące badań prowadzonych we współpracy z innymi ośrodkami wchodzącymi w skład Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. M. Smoluchowskiego.

Kwota przewidziana do rozdysponowania to 370 000,- zł.

Wniosek o dofinansowanie

Każdy składany w konkursie wniosek powinien zawierać:

 1. Informacje o Wnioskodawcy(ach), m.in. imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, nr telefonu oraz adres e-mail. W przypadku wniosku składanego przez zespół wskazany powinien być Kierownik projektu.
 2. Miejsce realizacji projektu (nazwa(y) Instytutu(ów)/Zakładu(ów), w którym wnioskodawca(y) jest/są afiliowany(i)).
 3. Tytuł projektu naukowego.
 4. Opis merytoryczny projektu naukowego (do 2 stron tekstu, format A4, font 10-12 pt)
 5. Określenie kwoty i sposobu wykorzystania wnioskowanego dofinansowania ze środków KNOW.

Wnioski będą przyjmowane w Dziekanacie WFAiIS (ul. Reymonta 4, p. 017) do dnia 6 grudnia 2013 r, godz. 13.00, w formie elektronicznej wnioski należy przesyłać na adres malgorzata.nalodka@uj.edu.pl. Złożone wnioski przejdą wstępną ocenę pod względem formalnym, następnie zostanie podjęta decyzja, co do ich dalszego rozpatrywania.

Wnioski zostaną przekazane Wydziałowemu Zespołowi Doradczemu ds. KNOW, który stanowić będzie komisję konkursową i dokona rozstrzygnięcia konkursu. Na podstawie rekomendacji Zespołu zostaną podjęte decyzje w sprawie finansowania projektów. Decyzje te przekazane zostaną wszystkim wnioskodawcom do dnia 20 grudnia 2013 r. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Data opublikowania: 06.11.2013
Osoba publikująca: Tomasz Kawalec

Akcja FOCUS - komunikat Dziekana

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ z dnia 8 lipca 2013 r.

Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2013 Wydziałowy Zespół Doradczy ds. KNOW, stanowiący komisję konkursową dokonał rozstrzygnięcia konkursu akcji FOCUS 2013. Na podstawie rekomendacji Zespołu podjęto decyzje w sprawie finansowania projektów zgłoszonych w ramach akcji. Decyzje zostały przekazane wszystkim wnioskodawcom.

Kolejna edycja akcji FOCUS przewidywana jest na jesień 2013 r.

Akcja FOCUS - konkurs

Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie: dofinansowania z funduszy KNOW w wewnętrznym trybie konkursowym prowadzonych na Wydziale badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych.

Uprzejmie informuję, że w roku 2013 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów badawczych w ramach akcji FOCUS wchodzącej w zakres programu KNOW. Akcja FOCUSma na celu prowadzenie wspólnych badań w najsilniej rozwijanych dziedzinach będącychwizytówką KrakowskiegoKonsorcjum Naukowego im. M. Smoluchowskiego oraz podjęcie nowych innowacyjnych tematów badawczych wymagających komplementarnego podejścia.

Ze środków KNOW można uzyskać wsparcie na organizację spotkań grup roboczych i dofinansowanie krótkich pobytów w laboratoriach krajowych i zagranicznych, natomiast same badania muszą być finansowane z innych środków pozyskanych przez uczestników.

Środki będą rozdzielane w trybie konkursu na podstawie wniosków składanych przez zespoły badawcze lub indywidualnych pracowników Wydziału podejmujących w roku 2013 określone przedsięwzięcia badawcze.

Wspierane będą projekty badawcze bardzo dobre pod względem naukowym oraz wnoszące istotny wkład w realizację ważnych – z punktu widzenia rozwoju WFAiIS – tematów badawczych. Szczególnie preferowane będą projekty dotyczące badań prowadzonych we współpracy z innymi ośrodkami wchodzącymi w skład Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. M. Smoluchowskiego.

Kwota przewidziana do rozdysponowania to 290 385,- zł.

Wniosek o dofinansowanie

Każdy składany w konkursie wniosek powinien zawierać:

 1. Informacje o Wnioskodawcy(ach), m.in. imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, nr telefonu oraz adres e-mail. W przypadku wniosku składanego przez zespół wskazany powinien być Kierownik projektu.
 2. Miejsce realizacji projektu (nazwa(y) Instytutu(ów)/Zakładu(ów), w którym wnioskodawca(y) jest/są afiliowany(i)).
 3. Tytuł projektu naukowego.
 4. Opis merytoryczny projektu naukowego (do 2 stron tekstu, format A4, font 10-12 pt)
 5. Określenie kwoty i sposobu wykorzystania wnioskowanego dofinansowania ze środków KNOW.

Wnioski będą przyjmowane w Dziekanacie WFAiIS (ul. Reymonta 4, p. 016a) do dnia 24 czerwca 2013 r, godz. 14.00.Złożone wnioski przejdą wstępną ocenę pod względem formalnym, po czym zostanie podjęta decyzja, co do ich dalszego rozpatrywania.

Wnioski zostaną przekazane Wydziałowemu Zespołowi Doradczemu ds. KNOW, który stanowić będzie komisję konkursową i dokona rozstrzygnięcia konkursu. Na podstawie rekomendacji Zespołu zostaną podjęte decyzje w sprawie finansowania projektów. Decyzje te przekazane zostaną wszystkim wnioskodawcom do dnia 9 lipca 2013 r. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Data opublikowania: 15.06.2013
Osoba publikująca: Tomasz Kawalec