Stypendia

Zapraszamy do zapoznania się informacjami o konkursach o stypendia specjalne im. Mariana Smoluchowskiego z funduszy KNOW dla studentów studiów I i II stopnia oraz dla doktorantów.

Stypendia naukowe z funduszy KNOW - lista rankingowa dla studentów I roku studiów I stopnia na Wydziale FAIS

Uprzejmie informujemy, że stypendia 'IUVENES - KNOW' Krakowskiego Konsorcjum „Materia – Energia – Przyszłość" dla studentów I roku I stopnia zostały przyznane. Lista rankingowa ułożona według wskaźnika rankingowego została wywieszona na tablicach ogłoszeń każdego z kierunków.
Zgodnie z art. 7 Regulaminu przyznawania stypendium „IUVENES – KNOW" dla studentów I roku I stopnia, Studentom, którzy nie uzyskali Stypendium przysługuje prawo do odwołania od decyzji komisji stypendialnej do Dziekana Wydziału w terminie 14 dni od ogłoszenia listy stypendystów (tj. od 8.11.2016). Odwołanie rozpatrywane jest w ciągu 7 dni.

Stypendia przyznane dla studentów I roku studiów I stopnia

Stypendia naukowe z funduszy KNOW - lista rankingowa dla studentów I i II roku studiów II stopnia na Wydziale FAIS

Stypendia im. Mariana Smoluchowskiego z funduszy KNOW dla studentów studiów II stopnia zostały przyznane 09.11.2016 r. Listy rankingowe ułożone według wskaźnika rankingowego zostały wywieszone również na tablicach ogłoszeń każdego z kierunków.
Listy rankingowe:
Stypendia przyznane dla studentów I i II roku studiów II stopnia​

Na skróty