Laureaci Stypendium Specjalnego im. M. Smoluchowskiego dla doktorantów

Laureaci Stypendium Specjalnego im. M. Smoluchowskiego w roku 2016

Laureatami specjalnego stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Krakowskiego Konsorcjum Naukowego „Materia-Energia-Przyszłość" zostali następujący doktoranci WFAIS UJ:

I rok:
Wojciech Tarnowski - fizyka
Dominik Suszalski - fizyka
Adam Wyrzykowski - fizyka
Wojciech Kulczycki - fizyka

II rok:
Dawid Maciążek - fizyka
Michał Kański - fizyka
Andrzej Syrwid - fizyka

III rok:
Magdalena Krupa - astronomia
Wojciech Tomczyk - fizyka

IV rok:
Rafał Zuzak - fizyka
Agnieszka Kurcz - astronomia
Katarzyna Gajos - biofizyka

Kraków 24 listopad 2016
Prof. dr hab. Andrzej Sitarz – Przewodniczący Komisji Stypendialnej Wydziału

Data opublikowania: 30.11.2016
Osoba publikująca: Karolina Mazur

Rozstrzygnięcie konkursu na specjalne stypendia im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów

O G Ł O S Z E N I E

Konkurs na specjalne stypendia im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Krakowskiego Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość"

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu zostaje przesunięte na dzień 24 listopada 2016.

 

Konkurs na specjalne stypendia im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów

O G Ł O S Z E N I E

Konkurs na specjalne stypendia im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Krakowskiego Konsorcjum
„Materia-Energia-Przyszłość"

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w porozumieniu z Radą Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość" ogłasza konkurs na specjalne stypendia im. Mariana Smoluchowskiego dla studentów Wydziałowych Studiów Doktoranckich z zakresu fizyki, astronomii i biofizyki oraz Środowiskowych Studiów Doktoranckich z zakresu informatyki i inżynierii materiałowej.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania specjalnego stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Krakowskiego Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość" przyznane mogą zostać po 3 (trzy) stypendia w wysokości 2.000,-PLN miesięcznie dla studentów I, II III i IV roku studiów wszystkich kierunków łącznie. Oznacza to, że lista kandydatów do 3 stypendiów na danym roku studiów doktoranckich obejmować będzie wszystkich, którzy złożą wnioski i są studentami tego roku studiów w którymkolwiek z zakresów – tj. fizyki, biofizyki, astronomii, informatyki i inżynierii materiałowej. W bieżącym roku akademickim 2016/2017 stypendia przyznane będą na okres 12 miesięcy od 1.10.2016 do 30.09.2017.

W celu uczestnictwa w konkursie należy do dnia 14 października 2016 godz. 12.00 złożyć w Dziekanacie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, p. H-0-06 ul. S. Łojasiewicza 11, następujące dokumenty:

Studenci I roku studiów doktoranckich:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego poparty przez opiekuna naukowego; wzór wniosku: DOC PDF
 2. Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych podczas studiów II stopnia
 3. Zaświadczenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego na Studia Doktoranckie – tj. uzyskanej ocenie lub liczbie punktów
  z podaniem odnośnej skali.

Studenci lat II, III i IV studiów doktoranckich:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego poparty przez opiekuna naukowego/promotora; wzór wniosku: DOC PDF
 2. Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych na poprzednim roku studiów doktoranckich.
 3. Listę wszystkich publikacji kandydata (artykułów, monografii, lub rozdziałów monografii oraz wystąpień konferencyjnych publikowanych w materiałach indeksowanych przez Web of Science). Pozycje na liście publikacji muszą zawierać:

·        pełną listę autorów publikacji

·        w przypadku publikacji będącej artykułem w czasopiśmie: pełną nazwę czasopisma wg. aktualnego ujednoliconego wykazu czasopism ogłaszanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (LINK: lista A i B, sprostowanie do listy B), wraz z podaniem liczby punktów odpowiadającej czasopismu na tej liście.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 października 2016.

 

Laureaci Stypendium Specjalnego im. M. Smoluchowskiego dla doktorantów

Laureaci Stypendium Specjalnego im. M. Smoluchowskiego w roku 2015

Laureatami specjalnego stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Krakowskiego Konsorcjum Naukowego „Materia-Energia-Przyszłość" zostali następujący doktoranci WFAIS UJ:

I rok:
Dominika Hunik – fizyka
Urszula Pajdosz – astronomia
Piotr Sierant – fizyka

II rok:
Daria Kamińska – fizyka
Ewelina Kubicz – biofizyka
Piotr Ciochoń – fizyka

III rok:
Katarzyna Gajos – biofizyka
Rafał Zuzak – fizyka
Tomasz Żaba – fizyka

IV rok:
Arkadiusz Kosior – fizyka
Tomasz Stebel – fizyka
Mariusz Tarnopolski – astronomia

Kraków, 19 października 2015
Prof. dr hab. Bogusław Kamys – Przewodniczący Komisji Stypendialnej Wydziału

Data opublikowania: 20.10.2015
Osoba publikująca: Tomasz Kawalec

Konkurs na specjalne stypendia im. M. Smoluchowskiego dla doktorantów

O G Ł O S Z E N I E

Konkurs na specjalne stypendia im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Krakowskiego Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość"

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w porozumieniu z Radą Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość" ogłasza konkurs na specjalne stypendia im. Mariana Smoluchowskiego dla studentów Wydziałowych Studiów Doktoranckich z zakresu fizyki, astronomii i biofizyki oraz Środowiskowych Studiów Doktoranckich z zakresu informatyki i inżynierii materiałowej.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania specjalnego stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Krakowskiego Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość" przyznane mogą zostać po 3 (trzy) stypendia w wysokości 2000 zł miesięcznie dla studentów I, II III i IV roku studiów wszystkich kierunków łącznie. Oznacza to, że lista kandydatów do 3 stypendiów na danym roku studiów doktoranckich obejmować będzie wszystkich, którzy złożą wnioski i są studentami tego roku studiów w którymkolwiek z zakresów – tj. fizyki, biofizyki, astronomii, informatyki i inżynierii materiałowej. W bieżącym roku akademickim 2015/2016 stypendia przyznane będą na okres 12 miesięcy od 1.10.2015 do 30.09.2016.

W celu uczestnictwa w konkursie należy do dnia 15 października 2015 godz. 12.00 złożyć w Dziekanacie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, p. H-0-06 ul. St. Łojasiewicza 11 następujące dokumenty:

Studenci I roku studiów doktoranckich:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego poparty przez opiekuna naukowego; wzór wniosku: DOC PDF
 2. Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych podczas studiów II stopnia
 3. Zaświadczenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego na Studia Doktoranckie – tj. uzyskanej ocenie lub liczbie punktów z podaniem odnośnej skali.

Studenci lat II, III i IV studiów doktoranckich:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego poparty przez opiekuna naukowego/promotora; wzór wniosku: DOC PDF
 2. Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych na poprzednim roku studiów doktoranckich.
 3. Listę wszystkich publikacji kandydata (artykułów, monografii, lub rozdziałów monografii oraz wystąpień konferencyjnych publikowanych w materiałach indeksowanych przez Web of Science). Pozycje na liście publikacji muszą zawierać:
 • pełną listę autorów publikacji
 • w przypadku publikacji będącej artykułem w czasopiśmie: pełną nazwę czasopisma wg. aktualnego ujednoliconego wykazu czasopism ogłaszanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista A i B oraz sprostowanie do listy B), wraz z podaniem liczby punktów odpowiadającej czasopismu na tej liście.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 października 2015.

Data opublikowania: 04.09.2015
Osoba publikująca: Tomasz Kawalec

Laureaci Stypendium Specjalnego im. M. Smoluchowskiego dla doktorantów

Laureaci Stypendium Specjalnego im. M. Smoluchowskiego
 
Laureatami specjalnego stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Krakowskiego Konsorcjum Naukowego „Materia-Energia-Przyszłość" zostali następujący doktoranci WFAIS UJ:
 
I rok:
Piotr Ciochoń – fizyka
Szymon Świontek – fizyka
Łukasz Gaża – fizyka
 
II rok:
Tomasz Żaba – fizyka
Katarzyna Gajos – biofizyka
Jakub Ossowski – fizyka
 
III rok:
Arkadiusz Kosior – fizyka
Tomasz Stebel – fizyka
Paweł Duch – fizyka
 
IV rok:
Dawid Dul – fizyka
Karol Dąbrowski – fizyka
Grzegorz Rut – fizyka
 
Kraków, 18 października 2014
Prof. dr hab. Bogusław Kamys – Przewodniczący Komisji Stypendialnej Wydziału
 
Data opublikowania: 20.10.2014
Osoba publikująca: Tomasz Kawalec

Na skróty