Stypendia IUVENES-KNOW dla studentów I roku studiów I stopnia

Zapraszamy do składania zgłoszeń kandydatów do stypendium IUVENES-KNOW przyznawanego w ramach programu stypendialnego Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego: Krakowskiego Konsorcjum  „Materia-Energia-Przyszłość".
Programem stypendialnym objęci są studenci z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, którzy w roku akademickim 2016/17 są na I roku studiów I stopnia z kierunków: fizyka, informatyka stosowana, biofizyka oraz zaawansowane materiały i nanotechnologia. Stypendium przeznaczone jest dla studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym oraz laureatów i finalistów stopnia centralnego olimpiad przedmiotowych.
Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 21 października 2016 roku w odpowiednich sekretariatach toku studiów na Wydziale FAIS. Regulamin przyznawania stypendium oraz formularz zgłoszeniowy są załączone poniżej.

Decyzja MNiSW oraz regulamin przyznawania stypendium

Formularz zgłoszeniowy

Stypendia naukowe dla studentów studiów II stopnia z funduszy KNOW


Zapraszamy do składania zgłoszeń kandydatów do stypendium im. Mariana Smoluchowskiego przyznawanego w ramach programu stypendialnego Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego: Krakowskiego Konsorcjum  „Materia-Energia-Przyszłość”.
Programem stypendialnym objęci są studenci I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2016/17 wszystkich kierunków z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Stypendium przyznawane jest na podstawie średniej ocen z poprzedniego roku studiów i aktywności naukowej studenta.
Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 21 października 2016 r. w odpowiednich sekretariatach toku studiów na Wydziale FAIS, studenci kierunku ZMIN składają zgłoszenia na Wydziale FAIS z zaznaczeniem realizowanej specjalizacji. Regulamin przyznawania stypendium oraz formularz zgłoszeniowy są załączone poniżej.

Decyzja MNiSW oraz regulamin przyznawania stypendium

Formularz zgłoszeniowy

Na skróty