18 listopada 2016 - Antoni Marcinek

W dniu 18 listopada 2016 roku o godz. 11.00 w sali A-1-13 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana magistra Antoniego MARCINKA   

Tytuł rozprawy: Φ meson production in proton-proton collisions in the NA61/SHINE experiment at CERN SPS

Promotor: prof. dr hab. Roman Płaneta   

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Kowalski (Instytut Fizyki Jądrowej PAN), prof. dr hab. Piotr Salabura (Uniwersytet Jagielloński)            

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Data opublikowania: 24.10.2016
Osoba publikująca: Karolina Mazur