17 listopada 2016 - Małgorzata Florek-Wojciechowska

W dniu 17 listopada 2016 roku o godz. 10.15 w sali A-1-13 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani magister Małgorzaty FLOREK-WOJCIECHOWSKIEJ. Tytuł rozprawy: Właściwości strukturalne i funkcjonalne kutikuli Coleoptera.

Promotor: dr hab. Hubert Harańczyk

Promotor pomocniczy: prof. dr hab. Stanisław Knutelski

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Kazimierz Łątka (Uniwersytet Jagielloński).

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Data opublikowania: 03.11.2016
Osoba publikująca: Karolina Mazur