27 stycznia 2017 - Przemysław Witaszczyk

W dniu 27 stycznia 2017 roku o godz. 12.00 w sali A-1-13 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana magistra Przemysława WITASZCZYKA.  

Tytuł rozprawy: Non-  equilibrium dynamics of strongly coupled gauge theory and gauge/ string duality

Promotor: prof. dr hab. Romuald Janik             

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Florkowski (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie ), prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)            

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Data opublikowania: 12.01.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur