23 marca 2017 - Krzysztof Szczepaniec

W dniu 23 marca 2017 roku o godz. 11.00 w sali A-1-13 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana magistra Krzysztofa SZCZEPAŃCA   

Tytuł rozprawy: Noise induced effects in multivariate systems driven by Lévy noises

Promotor: dr hab. Bartłomiej Dybiec              

Recenzenci: dr hab. Tadeusz Kosztołowicz, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), dr hab. Marcin Kostur (Uniwersytet Śląski)        

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Data opublikowania: 06.03.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur