10 kwietnia 2017 - Jacek Biernat

W dniu 10 kwietnia 2017 roku o godz. 12.15 w sali A-1-06 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana magistra Jacka BIERNATA    

Tytuł rozprawy: Measuring di-electron Dalitz decays of baryon resonances with HADES and PANDA

Promotor: prof. dr hab. Piotr Salabura              
Promotor pomocniczy: dr Witold Przygoda
Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Stepaniak (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Warszawa), dr hab. Andrzej Kupść (Uppsala Universitet)     

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Data opublikowania: 28.03.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur