26 maja 2017 - Mateusz Wojtaszek

W dniu 26 maja 2017 roku o godz. 12.30 w sali A-1-13 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana magistra Mateusza Wojtaszka       

Tytuł rozprawy: Transport elektronowy jedno i dwuwymiarowych nanostruktur na powierzchni półprzewodników

Promotor: prof. dr hab. Marek Szymoński
Promotor pomocniczy: dr hab. Bartosz Such
Recenzenci: dr hab. Nika Spiridis (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN), prof. dr hab. Ryszard Czajka (Politechnika Poznańska)             

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Data opublikowania: 15.05.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur