13 czerwca 2017 - Jan Major

W dniu 13 czerwca 2017 roku o godz. 11.30 w sali H-0-11 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana magistra Jana MAJORA.      

Tytuł rozprawy: Anderson localization in low- dimensional optical lattices

Promotor: prof. dr hab. Jakub Zakrzewski                
Recenzenci:prof. dr hab. Mariusz Gajda (Instytut Fizyki PAN Warszawa), dr Dominique Delande (Laboratoire Kastler-Brossel, Universite Pierre et Marie Curie, Paryż)  

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Data opublikowania: 30.05.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur