20 czerwca 2017 - Aleksander Kurek

W dniu 20 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 w dużej sali wykładowej Obserwatorium Astronomicznego, przy ul. Orlej 171
w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana magistra Aleksandra Kurka         

Tytuł rozprawy: Towards advanced astronomical imaging: new techniques of data reduction and their applications

Promotor: dr hab. Agnieszka Pollo  
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Niedzielski UMK w Toruniu, dr hab. Julian Sitarek Uniwersytet Łódzki

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Data opublikowania: 07.06.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur