Spotkanie doktorantów w ramach konsorcjum Warszawa-Fizyka-Kraków

Szanowni Doktoranci i ich Opiekunowie

W ramach konsorcjum Warszawa-Fizyka-Kraków w tym roku spotkanie doktorantów organizuje Warszawa w dniach 24-25 marca. Uprzejmie prosimy o pilne zgłoszenia chęci udziału w sympozjum (około 15-17 doktorantów od nas i podobna liczba z UW). Zgłoszenia proszę kierować na adres jakub.zakrzewski@uj.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca godz. 9.00 (w miarę możliwości docenimy jak najwcześniejsze zgłoszenia). Zgłoszenie powinno zawierać tytuł referatu i jego krótki (do 2/3 A4 strony) abstrakt.
W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc,  wysoka komisja w składzie prof. P. Moskal, prof. J. Zakrzewski oraz władze Wydziału dokona wyboru. Pierwszeństwo będą mieli ci doktoranci, którzy nie mieli okazji się prezentować na pierwszym spotkaniu w Krakowie. Będziemy oczekiwać też pomocy w drobnych sprawach organizacyjnych.

Jednocześnie przewidujemy wyjazd dwóch opiekunów z grupą doktorantów do Warszawy. Prosimy o ewentualne zgłoszenia.
 
ps. Przepraszam za stosunkowo późne zawiadomienie o sympozjum, ale bardzo niedawno dostaliśmy informację o terminie z Warszawy.

Jakub Zakrzewski

Data opublikowania: 03.03.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Magda