Małopolski Konkurs z Fizyki dla gimnazjalistów

W dniu 30 marca br. na Wydziale odbyło się uroczyste zakończenie Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego. Konkurs jest organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Zebrani laureaci odebrali dyplomy oraz nagrody ufundowane m. in. przez Instytut Fizyki UJ, Wydział FAIS oraz OK PTF. Władze naszego Wydziału reprezentował prodziekan do spraw studiów dr hab. Grzegorz Michałek. Obecni byli również: pani Halina Cimer - Małopolski Wicekurator Oświaty, p. Małgorzata Marecik - Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej Konkursu, Dyrektor Instytutu Fizyki UJ prof. dr hab. Roman Płaneta, Przewodniczący Zarządu OK PTF prof. dr hab. Józef Spałek oraz koordynator konkursu z ramienia naszego Instytutu - dr Witold Zawadzki. Bardzo interesujący wykład pt. "Marian Smoluchowski i internet rzeczy" wygłosił dr hab. Paweł Góra.

Konkurs jest trzy-etapowy: etapy szkolny i rejonowy odbywają się w szkołach. Do etapu wojewódzkiego, który odbył się miesiąc temu (również na naszym Wydziale), zakwalifikowało się prawie 80 uczniów, z czego 37 uczestników uzyskało tytuł Laureata.

Wszystkim Laureatom oraz uczestnikom gratulujemy i (po zdaniu matury) zapraszamy na studia na nasz Wydział.

Data publikacji: 31.03.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur